Privātuma paziņojums

Privātuma paziņojums

1.Ievaddaļa: Šis Privātuma paziņojums attiecas uz datiem, kas ietver personisko informāciju, ko par lietotāju ievāc uzņēmums Freemeteo; šo datu ievākšanas, apstrādes un administrēšanas nosacījumi ir iekļauti piemērojamos lietošanas noteikumos. Šis Privātuma paziņojums neattiecas uz savstarpējām attiecībām starp Freemeteo lietotājiem un jebkuriem citiem pakalpojumiem, kas nav uzņēmuma Freemeteo īpašumā vai uzraudzībā. Uzņēmumu Freemeteo nevar saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes lietotājam, apmeklējot tīmekļa vietni, vai izmantojot to pēc savas iniciatīvas.

2.Personu identificējošas informācijas vākšana un izmantošana: Uzņēmums Freemeteo ievāc personu identificējošu informāciju divos gadījumos:

A.Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni Freemeteo;

B.Ja lietotājs parakstās vienu vai vairāku Freemeteo pakalpojumu saņemšanai.

Parakstoties pakalpojuma saņemšanai, lietotājam var pieprasīt sniegt šādu informāciju: Vārds, adrese, pasta indekss, tālruņa numurs, faksa numurs, izcelsmes valsts un e-pasta adrese; uzņēmums Freemeteo izmanto šo informāciju, lai uzlabotu savas tīmekļa vietnes pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un informētu tos par jauniem pakalpojumiem.

3.Personu identificējošas informācijas labošana un/vai dzēšana: Uzņēmums Freemeteo piešķir saviem lietotājiem tiesības dzēst, labot vai atjaunināt savus personiskos datus, nosūtot šo informāciju uz e-pastu.Turklāt uzņēmums Freemeteo piešķir tiesības saviem lietotājiem uz laiku apturēt paziņojumu piegādāšanu par šīs vietnes pakalpojumiem.

4.Personu identificējošas informācijas atklāšana: Uzņēmums Freemeteo garantē, ka tas nepārdos, neiznomās vai nepublicēs ar jebkādu līdzekļu palīdzību savu lietotāju personu identificējošu informāciju trešajām pusēm. Uzņēmums Freemeteo atklās lietotāju personu identificējošu informāciju trešajām pusēm tikai tad, ja lietotājs ir nepārprotami devis piekrišanu šādas informācijas izpaušanai, vai arī, ja šāda informācijas atklāšana ir nepieciešama lietotāja vajadzībām. Bez tam, uzņēmums Freemeteo var izpaust šādu informāciju, ja to prasa likums, reaģējot uz pieprasījumu no tiesas vai, ja lietotājs pārkāpis Privātuma paziņojuma un/vai tīmekļa vietnes Freemeteo lietošanas noteikumus.

5.Sīkdatnes: Uzņēmums Freemeteo var izmantot sīkdatnes, lai identificētu lietotāju katru reizi, kad tas apmeklē šo tīmekļa vietni, un tādējādi atvieglotu lietotāja piekļuvi šai vietnei. Sīkdatnes ir mazi elektroniskie faili, ko Freemeteo tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu lietotāja cietajā diskā. Lietotāji var izvēlēties, vai akceptēt visus sīkfailus, saņemt paziņojumus par sīkdatnes iestatīšanu, vai noraidīt visas sīkdatnes, vienkārši izmantojot izvēles iestatījumus savā pārlūkprogrammā.

Arī mēs varam izmantot DART sīkdatnes reklāmu parādīšanas nolūkos, izmantojot "Google DoubleClick" reklāmu tehnoloģiju, kas izvieto sīkdatni Jūsu datorā ikreiz, kad pārlūkojat tīmekli un apmeklējat vietni, izmantojot "DoubleClick" reklāmu tehnoloģiju (ieskaitot dažas "Google AdSense" reklāmas). Šī sīkdatne tiek izmantota, lai kalpotu reklāmām, kas atbilst Jūsu interesēm ("ar interesēm saistīts mērķis"). Šīs reklāmas tiks parādītas, pamatojoties uz iepriekšējās pārlūkošanas vēstures datiem. Jūs varat atteikties no šādu reklāmu rādīšanas pakalpojuma, kas darbojas visās vietnēs, kas to izmanto, apmeklējot : http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx  

6.IP adreses: Lietotāju IP adresi reģistrē un izmanto tikai statistikas apkopošanas mērķim.

7.Nepilngadīgo aizsardzība: Uzņēmums Freemeteo neievāc nekādu personu identificējošu informāciju no nepilngadīgām personām. Tomēr uzņēmumam Freemeteo nav atļauts pārbaudīt faktisko vecumu tās lietotājiem. Šī iemesla dēļ uzņēmums Freemeteo nevar uzņemties atbildību par nepilngadīgajām personām, kas apmeklē tīmekļa vietni vai parakstās pakalpojumu saņemšanai. Uzņēmums Freemeteo dzēsīs jebkuru sniegto nepilngadīgās personas informāciju, cik drīz vien iespējams, pēc tam, kad saņemts paziņojums par šīs personas datiem. Neraugoties uz iepriekš minēto, uzņēmums Freemeteo stingri iesaka pieaugušajiem izvērtēt savu bērnu uzraudzību un viņu piekļuves iespējas Internetam.

8.Apņemšanās aizsargāt personas identificējamo informāciju: Uzņēmums Freemeteo ir apņēmies aizsargāt Jūsu personas identificējamu informāciju. Tāpēc uzņēmums Freemeteo ir izstrādājis mehānismus, kā aizsargāt personas identificējamo informāciju, ko lietotājs sniedz šai tīmekļa vietnei. Tomēr uzņēmums Freemeteo nevar garantēt, ka šie dati netiks nelikumīgā ceļā pārtverti vai šo personu identificējošo informāciju neiegūs nelikumīgā veidā trešās personas.

9.Noteikumu spēkā esamības nošķirtība: Ja kāds šī Līguma noteikums kļūst prettiesisks, spēkā neesošs vai nepiemērojams kādā jurisdikcijā, šāds gadījums neietekmēs jebkāda cita noteikuma tiesiskumu vai piemērojamību šajā vai citās jurisdikcijās.

10.Valoda: Līgums sastādīts angļu valodā. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

11.Izmaiņas noteikumos un nosacījumos: Uzņēmums Freemeteo patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, par to iepriekš paziņojot lietotājam. Jebkāda turpmāka tīmekļa vietnes izmantošana pēc šāda paziņojuma saņemšanas ir uzskatāma par piekrišanu šādām izmaiņām.

Ja Jūs nepiekrītat šī Privātuma paziņojuma nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet tīmekļa vietni Freemeteo.